• Địa chỉ showroom: 59 Vũ Phạm Hàm, Quận Cầu Giấy, HN
  • Điện thoại: 09.1247.1247
  • Email: nguyencongviet2203@gmail.com